Elektrik ve Enerji Sistemleri Proje Yönetimi

Elektrik ve Enerji Sistemleri Proje Yönetimi

Su, rüzgar, güneş, solar fotovoltaik panellerle, pillerle; güneş, rüzgar, akarsulardan, yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda, Aydınlatma, Isıtma, Soğutma amaçlı, lisanslı, lisanssız, mikro sabit veya mobil olarak; Güneş  Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Hidro Elektrik Enerjisi, Jeotermal ve Biogaz Enerjisi, LED Aydınlatma sistemlerin kurulması, Başta EPDK olmak üzere enerjiyle ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda hareket edilerek, elektrik enerjisi üretme, enerji sistemlerinin işletilmesi, enerji sistemlerinin kiralanması, devir alınması, ortaklık kurulması, kurulmuş ortaklık veya sistemlere katılım sasğlanması, elektrik satışı, ticareti, tarife ve tedarikçi seçimi sözleşmelerine aracılık edilmesi, Enerji sistemlerinin kurulmasıyla ilgili kamu kurum kuruluşları ile ilgili ulusal uluslararası birimler paydaşlar nezdinde iş ve işlemleri yürütmek kurum, kuruluş ve birimlerde araştırma, etüt, fizibilite, danışmanlık, proje hazırlama, anahtar teslimi proje uygulamaları, yapımı, kurulumunu yapmak, yaptırmak bu amaçla ortaklıklar kurmak, işbirliği yapmak,  Her türlü etüt, plan, proje, mühendistik ve müşavirlik hizmetleri, jeolojik, jeoteknik, jeofizik etütler, hidrolojik, hidrojeolojik etütler, sıcak su etütleri, jeolojik inceleme ve etütlerin yapılması, rezerv hesaplarının yapılması, ön işletme ve işletme raporlarının hazırlanması, kıyı ve deniz jeolojisi proje ve uygulamaları, jeolojik, jeotek, jeofizik danışmanlık ve mühendislik ve proje hizmetlerinin yapılması, 

Yenilenebilir enerji kaynakları (GES,RES,HES, JEOTERMAL, BİOKÜTLE) projelerinin; Anahtar Teslim Taahhüt Hizmeti (EPC),İşletme ve Bakım (O&M),Akıllı Enerji Çözümleri,Yenilenebilir Enerji Kaynakları Portföy Yönetimi