Mekanik Sistemler Proje Yönetimi

Mekanik Sistemler Proje Yönetimi

Yapılarda çoğu zaman birden fazla mekanik sistem türü bir arada yer almaktadır. Bu sistem türlerinden her birinin farklı uygulama ve takip süreçleri bulunmaktadır. Karmaşık süreçler barındırmasından dolayı mekanik sistem, inşaat projesinin içerisinde ayrı bir projelendirmeye tabidir. Mekanik sistemlerin doğru şekilde döşenebilmesi ve inşaat projesinin aksamasına engel yaratmayacak biçimde planlanması açısından proje yönetimi büyük bir önem arz etmektedir. Mekanik sistemlerde en önemli husus, inşaatın diğer faaliyetleri ile entegre biçimde hareket edebilmektir. Zira yapının kısa süre içerisinde tamamlanabilmesi adına tüm faaliyetlerin eş zamanlı olarak yürütülmesi gereklidir. Mekanik projelerin proje yöneticileri ve yönetim ekibi, inşaatın diğer kısımlarındaki yöneticiler ve çalışanlar ile sürekli irtibat halinde olmalı ve bu entegrasyonun aksamaması için çaba göstermelidir. Proje türü ne olursa olsun, proje yönetiminin süreçleri büyük ölçüde aynı kalmaktadır. Mekanik sistemler'de proje yönetimi için de ilk atılması gereken adım, projenin tasarlanması ve planlanmasıdır. Özellikle aynı anda birkaç mekanik sistem projesinin yönetilmesi gereken durumlarda birden fazla proje yöneticisinin olmasına gereksinim duyulabilmektedir. Proje yöneticisinin bir tane olduğu durumlarda ise her mekanik sistem alanında uzman en az bir yardımcı bulundurulmalıdır. Planlama işlemi esnasında maliyet ve zaman planlamasına özellikle dikkat edilmesi gereklidir. Özellikle projenin istenilen zamanda tamamlanabilmesi adına, diğer birimler ile entegre biçimde çalışmak önemlidir. İnşaat içinde bir birim faaliyet gösterirken diğerinin durması ve beklemesi hem inşaatın hem de mekanik sistem projesinin aksamasına neden olmaktadır. Maliyet hesabı ise mekanik sistem için ayrılan bütçenin aşılmamasına özen gösterilerek yapılmalıdır. Projede planlanma aşamasından sonraki aşama, planın uygulanmasıdır. Bu aşamada, daha önce belirlenmiş olan kurallar ve hedefler çerçevesinde proje adım adım hayata geçirilmektedir. Projeye dair bir sorunun olup olmadığını takip etmek adına belirli aralıklarla durum analizi yapılması ve hedeflerde yaşanan sapmaların belirlenmesi gereklidir. Ayrıca planlama aşamasında yapılan risk analizinde yer alan risklerin dışında ortaya çıkan riskler iyi tespit edilmeli ve bunlara anlık olarak müdahale edilmelidir. Mekanik sistem projelerinde yönetimin başarıya ulaşabilmesi adına iletişime de önem verilmelidir. Hem proje içinde farklı birimlerde yer alan çalışanlar hem de proje dışında kalan ve inşaatın diğer kısımlarında görevli olan çalışanlarla sürekli olarak iletişim halinde olunmalıdı