Mimari Proje Yönetimi ve Raporlama

Mimari Proje Yönetimi ve Raporlama

Organizasyon,Planlama,Kontrol,Raporlama

Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir. Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak amaçlı uygulanır. genellikle faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak için. Proje Yönetimi, proje faaliyetlerinin proje hedeflerine ulaşmak için planlanması, raporlanması ve kontrolüdür. Bu faaliyetler gerçekleştirilirken performans, maliyet, zaman sınırlamaları içinde kalınması ve proje büyüklüğünün kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutulması gerekmektedir. Proje yönetimi ise, bir projenin yürütülmesi sürecinde işletmenin çeşitli fonksiyonlarının dahilinde ve harici koordinasyonunu açıklayan bir enformasyon organizasyonudur. Oluşturulan projeler, firmaların tek bir departmanına özel olabileceği gibi, birçok departmanı ya da firmanın tümünü kapsayabilir. Proje, bir değişim gereksinimi sonucu oluşturulan, belirli bir amaci, kapsami, bütçesi ve süresi olan, yenilikçi faaliyetlerdir.