Yapısal Proje Yönetimi ve Raporlama

Yapısal Proje Yönetimi ve Raporlama

Proje Yönetimi; uygun tekniklerin, araçların, yeteneklerin ve bilginin kullanılarak inşaat projelerinin planlanması, organize edilmesi, gözetim & denetimi, kontrol edilmesi ve yürütülmesi süreçlerinin tamamıdır. Zaman, bütçe ve kalite üçgeninde proje kaynaklarının kontrollü şekilde kullanılarak projenin öngörülen sürede, tahmin edilen bütçeyi aşmadan ve hedeflenen kalitede bitirilmesini sağlamak proje yönetiminin esas amacıdır. Bir projenin başarılı olarak tanımlanması zaman, bütce ve kalite üçgenindeki parametrelerin proje tamamlandığında, proje başlangıcında öngörülen değerlerde olup olmaması ile nitelendirilebilir. Başarılı bir proje yonetiminin gerçekleştirilmesi için; Proje kapsamının açık bir şekilde ifade edilmesi, Uygun proje stratejisinin seçilmesi, Müşteri talebinin ve ihtiyacının iyi tanımlanması, Projenin planlanmasında ve uygulama süreçlerinde projedeki tüm paydaşların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin doğru şekilde karşılanması, Paydaşlar arasında sağlıklı bir iletişim yonteminin geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi, Projeye uygun organizasyon yapısının oluşturulması, Projenin kapsam, kalite, zaman, bütçe, kaynaklar ve riskleri gibi kısıtlayıcı parametreleri arasında dengenin kurulması çok önemlidir. Ayrıca tesisin İşletme Koşullarının da öncelikle dikkate alınması şarttır. Genel olarak tüm projelerin başlangıç, uygulama ve kapanış süreçlerine bakıldığında maliyetler ve istihdam seviyeleri proje başlangıcında en az seviyelerde iken projenin uygulama aşamasında bu oran en ust düzeye ulaşmaktadır. Proje başlangıçlarında risk ve belirsizlik seviyeleri en yüksek seviyede olmakla birlikte projenin ilerleyen aşamalarında kararlar alınıp proje çıktıları kabul edildikçe bu oran düşmektedir. Proje başlangıç aşamalarında yapılan değişikliklerden kaynaklanan maliyetler bu aşamada en düşük seviyede iken projenin ilerleyen aşamalarında yapılan değişiklikler ve hataların düzeltilmesi için ayrılan bütçeler daha yüksek seviyeye ulaşmaktadır.